Odtruwanie alkoholowe wstępem do trzeźwości

Nadmierne oraz częste spożywanie alkoholu prowadzi do problemów zdrowotnych, zaburzeń psychicznych oraz do kłopotów osobistych. Jedyną skuteczną metodą uniknięcia problemów jest wyjście z uzależnienia, które wymaga przede wszystkim chęci do zmiany, a następnie pomocy medycznej, ponieważ pierwszym krokiem do trzeźwości jest odtruwanie alkoholowe.

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny jest to zespół objawów pojawiających się w ciągu doby, po gwałtownym odstawieniu alkoholu. Wówczas w wyniku nagłego zmniejszenia stężenia alkoholu we krwi, pojawiają się nieprzyjemne objawy, takie jak niepokój, bezsenność, bóle głowy, mięśni, rozdrażnienie, a także problemy z układem pokarmowym oraz z układem krążenia. Pojawiają się zaburzenia pracy serca, podwyższone tętno oraz wahania ciśnienia. Sporadycznie wystąpić mogą lekko nasilone halucynacje.

Wszystkie te objawy spowodowane są zaburzeniami elektrolitów, niskiego poziomu fosforanów, potasu i wapnia oraz hipoglikemią. Nieleczony Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, może prowadzić do powikłań zdrowotnych, a nawet do ataków padaczkowych. Delikatne objawy można usunąć w warunkach domowych poprzez podawanie płynów i uzupełnienie witamin i minerałów. Jednakże w cięższych przypadkach potrzebne będzie przeprowadzenie odtruwania alkoholowego.

Na czym polega odtruwanie alkoholowe?

Odtruwanie alkoholowe jest to zespół działań medycznych mających na celu zminimalizowanie skutków wywołanych przez zatrucie alkoholem oraz osobom doświadczającym intensywnych objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.
Ma on na celu poprawę kondycji fizycznej poprzez wyrównanie nierównowagi metabolicznej oraz przywrócenie stabilnego stanu psychicznego. Farmakologicznie polega to na podawaniu płynów i leków poprzez kroplówkę. Jej skład ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta indywidualnie, ponieważ każdy organizm jest inny.
Odtrucie alkoholowe powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, pod specjalistyczną opieką lekarza, który ma możliwość pokierowania kuracją oraz szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia powikłań. Proces odtruwania powinien być rozłożony w czasie oraz kontrolowany poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych, ponieważ okres odtruwania jest okresem potencjalnie niebezpiecznym dla zdrowia, a nawet zagrażający życiu.

Gdzie przeprowadzać odtruwanie?

Do niedawna jedynymi ośrodkami przeprowadzającymi odtruwanie alkoholowe były publiczne szpitale. Publiczne oddziały leczenia objawów abstynencyjnych wymagają skierowania z Poradni Leczenia Uzależnień. Pacjenci powinni być trzeźwi oraz ubezpieczenie.
Obecnie odtruwanie można przeprowadzać również w ośrodkach prywatnych, które z reguły mają lepszą opiekę, sprzęt i uproszczone warunki przyjęcia, jednak pobyt w nich jest płatny. Odtruwanie można przeprowadzić też w domu, pod opieką lekarza.

Bez względu na to, gdzie przeprowadzi się odtruwanie, warto pamiętać, że jest to dopiero pierwszy etap na drodze do trzeźwości.